The 36th Okinawa Karate Do Championship Tournament

August 24 2003

場所:北中城村営体育館

大会模様>>
種目 1位 2位 3位
Kyu Kata Fumiyasu Yogi
(Cyatan)
Toichi Sakihara
(Awase)
Ikuyoshi Ganaha
(Kokuba)
Dan Kata Hideki Miyazato
(Koza)
Yoshimasa Toma
(Awase)
Tatsuhide Miyazato
(Naha)
Sonen Kata Kunio Arakaki
(cyatan)
Sakae Uechi
(cyatan)
Eisyun Arakaki
(Kokuba)
Woman Kata   Haruna Yamashiro
(Awase)
Mitsumi Okawa
(Cyatan)
Chiyoko Nojima
(Cyatan)
Dan Dantai Kata Koza Dojo Cyatan Dojo B Awase Dojo
Kyu Kumite Toichi Sakihara
(Awase)
Ikuyoshi Ganaha
(Kokuba)

Fumiyasu Yogi
(Cyatan)

Tsutomu Kiyuna
(Kitamae)
Dan Kumite Futoshi Sueyoshi
(Cyatan)
Kazuma Nakagawa
(Cyatan)

Hiroshi Teruya
(Koza)

Ichiharu Morine
(Cyatan)
本ホームページの記載内容についての無断転載を禁じます。Copyright© 2002-2009 Okinawa Karate-Do Association All Rights Reserved.