The 37th Okinawa Karate Do Championship Tournament

August 22 2004

場所:北中城村営体育館

大会模様>>
種目 1位 2位 3位
Kyu Man Kata >Yuki Oshiro Kiyoshi Kinjyo Naoki Higa
Kyu Woman Kata Kaori Okuzawa Mitsumi Okawa Yumiko Hirakawa
Dan Man Kata Hideki Miyazato Katsunari Sedo Ichiharu Morine
Dan Woman Kata Haruna Yamashiro    
Sonen Kata Minoru Kina Susumu Kiyuna Sakae Uechi
Kyu Man Dantai Kata Koza Dojo    
Kyu Woman Dantai Kata Ageda Dojo A Ageda Dojo C Ageda Dojo B
Dan Dantai Kata Koza Dojo Cyatan Dojo A Awase Dojo A
Kyu Man Kumite Masato Irei Tsunemi Hirayasu Naoki Higa
Dan Man Kumite Shintatsu Okuhama Atsushi Hamada

Kei Miyagi

Hideki Miyazato
Dan Dantai Kumite Koza Dojo Awase Dojo A Awase Dojo B
本ホームページの記載内容についての無断転載を禁じます。Copyright© 2002-2009 Okinawa Karate-Do Association All Rights Reserved.