The 38th Okinawa Karate Do Championship Tournament

August 21 2005

Kenritsu Budokan

大会模様>>
種目 1位 2位 3位
Kyu Man Kata PAUL CAREY
(Gushikawa)
Shigeru Hiyane
(Cyatan)
Yuki Higa
(Cyatan)
Kyu Woman Kata Yukie Sakihama
(Cyatan)
Aisya Yoshihara
(Cyatan)
Yasye Sueyoshi
(Cyatan)
Dan Man Kata Hideki Miyazato
(Koza)
Futoshi Sueyoshi
(Cyatan)
Hiroshi Teruya
(Koza)
Dan Woman Kata Syoko Tamanaha
(Cyatan)
Masako Arashiro
(Koza)
Natsuki Toyoshima
(Cyatan)
Sonen Kata Susumu Kiyuna
(Cyatan)
FULVIO ZILIOLI
(イタリア)
Minoru Kina
(Cyatan)
Kyu Dantai Kata Cyatan Dojo B Cyatan Dojo C Cyatan Dojo A
Dan Dantai Kata Koza Dojo Awase Dojo Cyatan Dojo A
Kyu Man Kumite Masato Irei
(Koza)
PAUL CAREY
(Gushikawa)

Tomomi Miyazato
(Koza)

Yutaka Higa
(Yamashiro)
Dan Man Kumite Shintatsu Okuhama
(Gushikawa)
Futoshi Sueyoshi
(Cyatan)

Ichiharu Morine
(Cyatan)

Hiroshi Teruya
(Koza)
Dan Woman Kumite Mihoe Naka
(Urasoe)
Masako Arashiro
(Koza)
 
Dan Dantai Kumite Cyatan Dojo A Cyatan Dojo B  
本ホームページの記載内容についての無断転載を禁じます。Copyright© 2002-2009 Okinawa Karate-Do Association All Rights Reserved.