The 39th Okinawa Karate Do Championship Tournament

August 20 2006

Kenritsu Budokan

大会模様>>
種目 1位 2位 3位
Kyu Man Kata Shinsuke Kuwana
(Tokyo Fukagawa)
Sadayoshi Higa
(Futenma)
Shigeru Hiyane
(Cyatan)
Kyu Woman Kata Yasue Sueyoshi
(Cyatan)
Hitomi Tsuru
(Cyatan)
Tsuneko Machida
(Cyatan)
Dan Man Kata Ichiharu Morine
(Cyatan)
Hideki Miyazato
(Cyatan)
Takenori Uechi
(Cyatan)
Dan Woman Kaya Haruna Yamashiro
(Awase)
Masako Arashiro
(Koza)
Syoko Tamanaha
(Cyatan)
Sonen Kata Syozen Arakaki
(Tokyo Fukagawa)
Seiken Nashiro
(Cyatan)
Tokukichi Kikumoto
(Kitamae)
Dan Dantai Kata Koza Dojo A Koza Dojo B Cyatan Dojo A
Kyu Man Kumite Shinsuke Kuwana
(Tokyo Fukagawa)
   
Dan Man Kumite手 Futoshi Sueyoshi
(Cyatan)
Kei Miyagi
(Yamashiro)

Hiroshi Teruya
(Koza)

Ichiharu Morine
(Cyatan)
Dan Woman Kumite Masako Arashiro
(Koza)
Haruna Yamashiro
(Awase)
 
本ホームページの記載内容についての無断転載を禁じます。Copyright© 2002-2009 Okinawa Karate-Do Association All Rights Reserved.