The 43th Okinawa Karate Do Championship Tournament

August 29 2010

Okinawa City Budokan

大会模様>>
種目 1位 2位 3位
Kyu Man Kata Toshiyuki Kameya
(Awase)
Kiyoshi Oyakawa
(Gushikawa)
Shingo Chinen
(Sashiki)
Kyu Woman Kata Arisa Ohkura
(Awase)
Reino Lozano
(Awase)
Mana Tobaru
(Awase)
Dan Man Kata Asao Nakasone
(Cyatan)
Atsushi Hamada
(Awase)
Hirokuni Takara
(Cyatan)
Dan Woman Kata Masako Arashiro
(Koza)
Kazayo Tomori
(Cyatan)
Hatsumi Miyazato
(Awase)
Senior Kata Kaneyasu Kaneshima
(Koza)
Seiken Nashiro
(Cyatan)
Cyosyu Aguni
(Naha)
Masters Kata Tokukichi Kikumoto
(Kitamae)
Seiei Goya
(Kitamae)
Eso Kinjo
(Kitamae)
Kyu Dantai Kata Awase Dojo Cyatan Dojo  
Dan Dantai Kata Cyatan Dojo B Cyatan Dojo C Awase Dojo A
Kyu Man Kumite Masatoki Yonaha
(Cyatan)
Kaigun Kou
(Yamashiro)
Toshiyuki Kameya
(Awase)
Kyu Woman Kumite      
Dan Man Kumite Atsisjo Hamada
(Awase)
Hirokuni Takara
(Cyatan)

Syugo Sakihama
(Cyatan)

Asao Nakasone
(Cyatan)

Dan Woman Kumite Masako Arashiro
(Koza)
   
本ホームページの記載内容についての無断転載を禁じます。Copyright© 2002-2009 Okinawa Karate-Do Association All Rights Reserved.