The Results of the 44th Karate-Do Championship Tournament

When : 9:30am on Sunday, July 24, 2011

Where : Gymnasium of Chatan-cho Kuwae Junior High School

大会模様>>
Matters First Place Second place Third place
Personal male Kata for the part of Kyu Taku Nakamura
(yomitan)
Kohei Nakamura
(Cyatan)
Ko Kaigun
(yamashiro)
Personal female Kata for the part of Kyu Reina Sakamaki
(Cyatan)
Eriko Yamashiro
(awase)
Lozano Ayano
(awase)
Personal male senior Kata for the part of Kyu Syoji Arakaki
(kitamae)
Yoshihiko Nagata
(gushikawa)
Personal male senior 2 Kata for the part of Kyu Yasuji Tamashiro
(gushikawa)
Eikichi Heianna
(gushikawa)
Seikichi Tokumoto
(gushikawa)
Personal female senior 2 Kata for the part of Kyu Ikuko Ameku
(peare)
Yasuko Inafuku
(peare)
Personal male Kata for the part of Dan asao Nakasone
(cyatan)
Kenji Sueyoshi
(cyatan)

Yamazaki Vukelic Hisashi
(serbia)

Personal female Kata for the part of Dan Masako Arashiro
(koza)
Syoko Tamanaha
(cyatan)
Kumi Ue
(yomitan)
Personal male senior I for the part of Dan Susumu Kiyuna
(cyatan)
kazuhiko Shinjyo
(cyatan)
kaneyasu Kaneshima
(koza)
Group Kata for the part of Dan Cyatan Dojo C Awase Dojo A Awase Dojo B
Personal male Kumite for the part of Kyu Kunio Matsuda
(cyatan)
Lynchi・Jeffrey
(cyatan)

Ko Kaigun(yamashiro)

Taku Nakamura(yomitan)

Personal male Kumite for the part of Dan Takeshi Fukuchi
(cyatan)
Atsushi Hamada
(awase)

Ichiharu Morine(cyatan)

Kenji Sueyoshi(cyatan)

Personal female Kumite for the part of Dan Masako Arashiro
(koza)
   
本ホームページの記載内容についての無断転載を禁じます。Copyright© 2002-2009 Okinawa Karate-Do Association All Rights Reserved.