JAPAN HIGH DAN PERSON LIST

DAN NAME POST DOJO
Hanshi 10 Dan Ryuko Tomoyose Honorary Advise   
Hanshi 10 Dan Tsutomu Nakahodo  Chairman Naha Dojo Shihan 
Hanshi 10 Dan Kosuke Yonamine  Adviser Sashiki Dojo Shihan
Hanshi 10 Dan  Toshio Higa  Chairman   
Hanshi 10 Dan  Nobuhide Asato Adviser Urasoe Dojo Shihan
Hanshi 9 Dan  Katsuyoshi Higa  Director   
Hanshi 9 Dan  Asakyo Kyuna  Director  Kitamae Dojo Shihan
Hanshi 9 Dan  Shinmatsu Okuhama  Director  Gushikawa Karate Dokokai Shihan
Hanshi 9 Dan  Keicho Tobaru  Vice-Chairman  Awase Dojo Shihan
Kyoshi 8 Dan Takao Sakiyama Director  Matsushimacyugaku Karate Dokokai Shihan
Kyoshi 8 Dan Hirokuni Yamashiro  Director  Yamashiro Dojo Shihan
Kyoshi 8 Dan  Masanori Yonamine  Director  Koza Dojo Shihan
Kyoshi 8 Dan  Yoshiharu Matsushima  Director  
Kyoshi 8 Dan  Takashi Arakaki  Vice-Chairman   
Kyoshi 7 Dan  Susumu Kyuna  Director   
Kyoshi 7 Dan  Yoshimitsu Nakazato    
Kyoshi 7 Dan  Bunichi Shimojyo     
Kyoshi 7 Dan  Kunio Arakaki     
Kyoshi 7 Dan  Akio Yoshimori Director   
Kyoshi 7 Dan  Shozen Arakaki   Tokyo Fukagawa Dojo Shihan
Kyoshi 7 Dan  Minoru Kina Director   
Renshi 6 Dan Kichi Toguchi     
Kyoshi 7 Dan Masakazu Tsukayama Director   
Renshi 6 Dan Hajime Kinjo Auditor  
Renshi 6 Dan Hisahiro Teruya     
Renshi 6 Dan Hideki  Miyazato    
Renshi 6 Dan Fumio Aguni Director   
Renshi 6 Dan Sakae Uechi Vice-Chairman  
Renshi 6 Dan Satoshi Kinjyo    
Renshi 6 Dan Isamu Ooshiro Director   
Renshi 6 Dan Yoshiharu Nagamine    
Renshi 6 Dan Tatsuhide Miyazato    
Renshi 6 Dan Mfasako Arashiro    
Renshi 6 Dan Seiken Nashiro    
Renshi 6 Dan Jyunichi Hamagawa    
Renshi 6 Dan Mitsuo Namihira Chief Director  
本ホームページの記載内容についての無断転載を禁じます。Copyright© 2002-2009 Okinawa Karate-Do Association All Rights Reserved.